ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το Rich Casino έχει την εμπειρία και τον επαγγελματισμό να γνωρίζει τη σημασία που έχει το σωστό και δίκαιο περιβάλλον παιχνιδιού για τους παίκτες του.

Το Rich Casino εγγυάται την αφοσίωσή του στο δίκαιο παιχνίδι. Το επαγγελματικό και ασφαλές περιβάλλον του επιτρέπει την καλύτερη εμπειρία κερδών.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε πως τα αποτελέσματα της «Μάνας» (που υποστηρίζεται από υπολογιστή του Rich Casino) είναι πράγματι τυχαία, χρησιμοποιούμε ένα κορυφαίο RNG πρόγραμμα (Random Number Generator).

To RNG πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τις κορυφαίες διεθνώς εταιρείες ελέγχου και λογιστικής, στο λειτουργικό του Rich Casino, παίζοντας εκατομμύρια παιχνίδια και αναλύοντας τα αποτελέσματά τους. Το πρόγραμμα ελέγχεται περιοδικά, για να διασφαλίζεται η ακρίβειά του.

Το συνολικό ποσοστό πληρωμών, δηλαδή το ποσοστό των κερδών σε σχέση με τα πονταρίσματα, ελέγχεται σε μηνιαία βάση, ώστε να επιβεβαιώνονται σταθερά τα δίκαια και τυχαία αποτελέσματα του Rich Casino.

To Rich Casino προσφέρει ένα πραγματικά δίκαιο, διαφανές και ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού, και χτίζει σχέσεις μακράς διαρκείας με τους παίκτες. Επίσης, διαθέτουμε ένα μοναδικό ενσωματωμένο ιστορικό παιχνιδιών και οικονομικών στοιχείων, προς επιβεβαίωση της διαφάνειας των εργασιών. Ο καθένας μπορεί να δει τα πονταρίσματά του, την ακριβή ημερομηνία και ώρα τους, τα κέρδη του και τα λεπτομερή αποτελέσματα των παιχνιδιών. Το ιστορικό των οικονομικών συναλλαγών δείχνει όλες τις αναλήψεις και καταθέσεις που έχουν γίνει στο λογαριασμό του παίκτη. Τα δύο αυτά στοιχεία, είναι άμεσα διαθέσιμα στον παίκτη, όσο βρίσκεται στο λογαριασμό του.